Älvsala » ormvråk jagad av fiskmås


Comments are closed.