Trutar och måsar vid Strömmen » skrattmås


Comments are closed.