Trutar och måsar vid Strömmen » gråsparv


Comments are closed.