Trutar och måsar vid Strömmen » gråtrut


Comments are closed.